تیزه‌های سقفی

تیزه‌های سقفی:
 با توجه به نیاز طراحان و سازندگان برای اتمام كار شیروانی خود نیاز به تیزه‌های طولی دارند
كه شركت استحكام پوشش با تولید این تیزه‌ها در فرم‌ها - رنگ ها - عرض و طول‌های متفاوت با سلیقه مشتری تولید و عرضه می‌كند.
*تیزه های سه گوش و تیزه های گرد
این قبیل از تیزه ها معمولا برای اتمام کار در امر شیروانی ها با پوشش طرح سفال سرچین به کار میرود 
 
 
                                                                       تیزه سه گوش 
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بازگشت