طرع سفال ژنوا

طرح سفال از جديدترين و زيباترين طرح‌هاي موج‌دار مورد استفاده در سقف شيرواني است كه از موارد استفاده در سقف‌ ويلاهاي مسكوني و يا تفريحي، سالن‌هاي ورزشي، سوله، پمپ بنزين‌ها و بسياري از سطوح شيب‌دار ديگر است.
 
 
 
 
 
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بازگشت