آبرو لندنی و آبرو طرحدار

آبرو لندنی در اندازه‌های 42 سانتی و 50 سانتی و 62 سانتی

                                                                    
 
                                                    آبروهای لندنی
 
و همچنین آبرو طرح‌دار كوچك و بزرگ با تسمه‌های منحصر به فرد خود (آبرو كه بابت زیباسازی و جواب‌گویی هر گونه بارش و حجم مایع می‌باشد).
 
 
 
                                                                آبروهای طرحدار 
 
 
                                                     
                                                         تسمه مخفی آبرو طرحدار
                                                        
                                                               درپوش آبرو طرحدار
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بازگشت