پشم سنگ

پشم سنگ: عایق حرارتی و صوتی با تحمل دمای 750+ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب 1300 و نیز تحمل برودتی آن 30- درجه سانتیگراد است. پشم سنگ دارای ضریب انتقال حرارتی بسیار كم بوده و قدرت عایقی آن 33 برابر دیوار بتنی و 22 برابر دیوار آجری است.

مهمترین ویژگی پشم سنگ، مقاومت زیاد آن در برابر آتش می‌باشد. پشم سنگ نمی‌سوزد، بنابراین می‌توان آن را به عنوان ماده محافظ در برابر آتش‌سوزی استفاده كرد. بیشتر كشورهای جهان تخفیف‌های ویژه‌ای برای ساختمان‌هایی كه عایق آنها پشم سنگ باشد در نظر دارند.

عایق پشم‌ سنگ برای رشد آفت، قارچ، باكتری و حشرات موذی محیط نامناسبی می‌باشد. پشم سنگ در بین انواع عایق‌هایی كه تا امروز در جهان ساختند بی‌ضررترین آنهاست و با محیط زیست كاملاً سازگار دارد.

 
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بازگشت