فلاشینگ‌ها

فلاشینگ‌ها: فلاشینگ طبق سفارش مشتری با در نظر گرفتن خم‌كاری و مدل و طرح و رنگ
1-سینه كفتری طولی كه در دو نوع قوسی به داخل و قوسی به بیرون در 4 سایز مختلف برای زیباسازی نمای ویلاها، منازل
 و ساختمان و ادارات و ... تولید و عرضه می‌گردد.
2-با توجه به نیاز طراحان و سازندگان در زیباسازی نمای ویلاها و منازل خمکاری به طول و مدلهای دلخواه در رنگهای مختلف تولید و عرضه میگردد 
 
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بازگشت